Relacje z bankami

relacje Jako nowoczesny Asset Management współpracujemy z inwestorami rozdzielając funkcje depozytariusza od funkcji zarządzającego. Dzięki temu inwestor posiada pełne bezpieczeństwo swoich środków lokując je w banku na własnym, imiennym rachunku inwestycyjnym. Zarządzanie powierzając poprzez umowę porfolio management i cząstkowe pełnomocnictwo do rachunku.

Bank depozytariusz wykona tylko takie czynności na rachunku, które określa zakres pełnomocnictwa. W tym przypadku Zarządzający nie posiada dostępu do środków klienta (przelewy zewnętrzne), nie może też obciążać rachunku klienta bez dodatkowych dyspozycji klienta uzgodnionych wcześniej w obrębie umowy zarządzania i w porozumieniu z bankiem. relacje Ten model pracy z klientem warunkuje konieczność dobrej współpracy z bankami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, ponieważ składa się on również na jego jakość, sprawne jego przeprowadzenie i wynik finalny inwestycji. Stąd pierwotną rolą Assetu jest selekcja i negocjacje z bankiem dla wypracowania optymalnej usługi i serwisu dla naszego projektu i inwestorów.

Instytucje finansowe Szwajcarii poprzez sieć własnych placówek oraz międzynarodowych kontaktów i powiązań w świecie finansów są w stanie zaspokoić najwyższe wymagania w tym serwis do dyspozycji w każdym miejscu prowadzenia biznesu przez klienta.

relacje ACM Alpha Consulting Management AG współpracuje z większością istotnych instytucji bankowych Szwajcarii, zarówno dużych banków korporacyjnych oraz banków prywatnych.

Dobór banku wynika ze specyfiki przedsięwzięcia prowadzonego w określonej inwestycji lub jego stadium. Ze względu na specjalizację jak i różny stopień wymagań co do serwisu koniecznego dla poszczególnych przedsięwzięć korzystamy z usług banku, z którym wcześniej ustalamy obszar i sposób serwisu potrzebnego do projektu (np. przeprowadzenie private placement)

Bezpośrednio z klientem pracujemy w oparciu o pełną delegację banku, która uprawnia nas do przeprowadzenia procedury założenia konta i procedury compliance.