Szwajcaria - Centrum Finansów

finance Według nieoficjalnych szacunków ponad połowa światowych prywatnych aktywów przechowywanych i zarządzanych jest przez banki obszaru Szwajcarii.

Ta koncentracja nie jest przypadkowa. Począwszy od lokalizacji w centrum Europy poprzez już przysłowiową neutralność od początku powstania Szwajcarii i w końcu ponad 200 letnią ciągłość wysokiej jakości usług bankowych – wszystko składa się na obecny wizerunek i standard szwajcarskiej oferty światowego centrum usługowego. Wokół dwóch silnie rywalizujących miast-liderów – Zurych i Genewa – gromadzą się pozostałe nie mniej ambitne ośrodki Bazylea, Berno, Losanna. finance Na przestrzeni dziesięcioleci szwajcarskie instytucje finansowe (banki, fundusze, asset management) wypracowały najwyższy standard usług i serwisu w swojej dziedzinie. Bankowość, zarządzanie aktywami, usługi prawne i powiernicze, doradztwo podatkowe kumulują najlepsze cechy tradycji i otwartość na rozwój rynku i oczekiwań klienta. Inwestor znajdzie tu zarówno najbardziej tradycyjne instrumenty lokacyjne i rentierskie jak i najnowocześniejsze instrumenty finansowe i propozycje inwestycyjne podążające za koniunkturą i nowymi obszarami biznesu.

finance Niezwykle ważnym aspektem jest również dbałość o dyskrecję i tajemnicę bankową, która zabezpieczona jest osobnym aktem prawnym Konfederacji Szwajcarskiej. I w końcu w ślad za doradztwem finansowym nie sposób pominąć preferencji i zachęt podatkowych proponowanych przez poszczególne kantony i gminy Szwajcarii. Skutkuje to dostępem do szerokiego spektrum rozwiązań optymalizacji podatkowych, struktur off-shore i fundacji pozwalających maksymalizować zyski z inwestycji i chronić kapitał przekazywany miedzy pokoleniami.