Biotechnologia

biotech Jesteśmy przekonani, że możliwości związane z inwestowaniem w dziedzinie biotechnologii są obecnie atrakcyjniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrosły potrzeby, pacjenci domagają się jakości oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb i nie akceptują już ogólnoustrojowego leczenia objawowego chorób. Obroty w sektorze biotechnologii osiągają rocznie poziom ponad 35 miliardów dolarów amerykańskich. W ciągu ostatnich 30 lat biotechnologia rozwijała się niezwykle dynamicznie osiągając wysokie standardy i innowacyjne rozwiązania, z których wiele sprawdziło się na rynku, wiele nowych produktów medycznych osiągnęła już sprzedaż wartości setek milionów dolarów.Biotechnologia to rynek przyszłości - z dwóch powodów:
1) proponuje konkretne rozwiązania medycznych patologii, które trapią ludzkość,
2) daje okazje do inwestowania z możliwością bardzo atrakcyjnych zarobków.


biotech Ad. 1) Obecny tradycyjny model terapii medycznych nie zmienia się od kilku dekad. Medycyna podejmuje wielkie wysiłki celem powstrzymania konsekwencji chorób oraz ograniczenia ubocznych skutków leczenia, lecz nie można mówić o prawdziwych i skutecznych rozwiązaniach. Do prawdziwego wyleczenia potrzeba wyeliminować przyczynę choroby lub przynajmniej zatrzymać jej przebieg; jedynie wówczas można postrzegać chorobę za zwyciężoną. I właśnie w tym miejscu wkracza na scenę biotechnologia: tu określa się przyczyny patologii (nowoczesne metody diagnostyczne), rozszyfrowuje ich kluczowe elementy oraz wyodrębnia odpowiednie rozwiązania i/lub środki profilaktyczne, ograniczając rozprzestrzenianie się choroby albo też pokonując ją w sposób aktywny (m.in. mobilizując do obrony własny system obronny organizmu).

Jest to tym ważniejsze, że częstą przyczyną śmierci nie jest bezpośrednio sama choroba, lecz komplikacje takie jak stany zapalne i zakażenia. W takiej sytuacji lekarstwa obecnie podawane mają niską skuteczność szczególnie względem pacjentów, którzy znajdują się w zaawansowanym stadium choroby. biotech Ad. 2) Sektor zdrowotny reprezentuje, tuż po sektorze żywieniowym, drugi światowy rynek pod względem ważności. Liczba chorych stale wzrasta. Dzieje się tak z powodu braku istotnych postępów w walce z rozprzestrzenianiem się poważnych chorób nazywanych już dziś – chorobami cywilizacyjnymi. Przykład - jesteśmy otoczeni osobami chorymi na raka. Grupę te współtworzą choroby Parkinsona, Alzheimera, SM, alergie, cukrzyca, inne.

W momencie, gdy uda się wprowadzić na rynek skuteczny produkt np. lek nowotworowy - sukces i nagroda będą ogromne. biotech Wypracowane przez dekady uporządkowanie reguł światowego biznesu farmaceutycznego daje pewność, że nowe produkty medyczne są chronione licencjami przez dostateczny okres czasu a ustalone ceny przynoszą długoterminowe, bardzo znaczne i pewne zyski. Wielkość rynków, pewność cen oraz nieopisane zapotrzebowanie na prawdziwe i właściwe wyleczenie, nie zaś wyłącznie na przedłużenie życia, zapewnią przedsiębiorstwom, które wprowadzą na rynek odpowiednie produkty, bardzo znaczne przychody. Moce rynkowe są łatwe do wydedukowania w oparciu o obecną sprzedaż, która przedstawia ciągły wzrost: sprzedaż światowa jedynie w sektorze leków przeciwrakowych wynosi 30 miliardów USD (roczny wzrost średnio 20%).

Sektor biotechnologiczny czeka na właściwe decyzje inwestycyjne.